Lagow Lubuski - położony wsród lasów na przesmyku jezior Trzesniakowskiego i Łagowskiego


Historia Łagowa

Znaleziska historyczne związane szczególnie z Sokolą Górą poświadczają wiek Łagowa. Ślady kultury łużyckiej pochodzą z X w. p.n.e. Według źródeł brandenburskich pierwszy przysiółek był tu z pewnością już w roku 1227. Sądzi się, że pierwsza znana wzmianka o miejscowości zawarta jest w układzie z roku 1251 po między Brandenburgią, Wielkim Mistrzem Zakonu niemieckiego a Polską. Problematyczne jest założenie, że Łagów był pierwotnie własnością templariuszy i od roku 1285 siedzibą komandorii tego zakonu jednak został komandorią na pewno po kasacie Zakonu Templariuszy w 1347 roku. W roku 1299 miejscowość należała z pewnością do panów brandenburskich. 15 kwietnia trzej margrabiowie Otto, Konrad i Henryk sprzedali swoją część majątku jako zadośćuczynienie win rycerzowi Albertowi von Klepitz (Klepicz) i jego najbliższym. 9 grudnia 1347 margrabia Ludwig zastawił Łagów obok innych dóbr Zakonowi Joannitów za 400 grzywien srebra. Zakon Joannitów, najstarsze z trzech wielkich rycerskich stowarzyszeń mnichów czasie wypraw krzyżowych, powstał około 1060 roku w Ziemi Świętej jako bractwo szpitalników. Przekształcony w zakon rycerski zawsze uważał opiekę nad chorymi, obok walki przeciw niewiernym, za swój najszlachetniejszy obowiązek. W Łagowie zakon umieścił się , wkrótce po uzyskaniu miejscowości, siedzibę komandorii, która obejmowała rozległą okolicę z 18 wioskami ( wsród nich dzisiejsze Templewo, Wielowieś, Boryszyn) i miastem Sulęcinem jako schedę po kasacie Zakonu Templariuszy. W roku 1569 spłonęło całkowicie osiedle u stóp grodu. Zamek, a właściwie jego pierwotna forma - wieża, powstał w średniowieczu (XIV wiek). Warowne grodzisko zostało założone na stożkowym, sztucznie uformowanym wzgórzu i otoczone ze wszystkich stron potężnymi murami obronnymi. W drugiej połowie XVII wieku po zakończeniu wojny trzydziestoletniej powstała najistotniejsza część jego dzisiejszych murów. Obecny zamek jest prostokątną, trochę rozczłonkowaną, dwukondygnacyjną, cztero skrzydłową budowlą z wewnętrznym dziedzińcem. Na południowo wschodnim narożniku wznosi się 35-metrowa wieża, która dwukrotnie w roku 1758 i 1842 została uszkodzona przez pożary. W roku 1640 zamek został zajęty przez Szwedów i był bezskutecznie oblegany przez Brandenburczyków. Pod panowaniem margrabiego Krystiana Ludwika, który w latach 1705-35 był łagowskim komturem, zostały nadane mieszczańskiej osadzie liczne przywileje, między innymi prawo do pobierania akcyzy i urządzania jarmarków, co w sumie traktowane było jako nadanie praw miejskich. Ponieważ te działania zakończyły się w roku 1727, Łagów miał wszelkie podstawy, aby 10 lipca 1927 roku zorganizować obchody 200-lecia swojego powstania jako miasto. Jednocześnie świętowano 700-lecie założenia miejscowości. Ostatnim komturem był landgraf Fryderyk von Hessen-Philippsthal. Zakon Joannitów w Prusach został skasowany edyktem królewskim 30 października 1810 roku, a jego dobra przejęte przez państwo. W roku 1819 część byłych posiadłości zakonu, najpierw bez zamku, została nadana rodzinie von Zastrow jako odszkodowanie za utracone nieruchomości. Później odkupiono także zamek. Od tej pory zamek z włościami wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Miasto, najmniejsza miejska wspólnota w Brandenburgii, przeżywało w tym czasie istotne ożywienie. W początkach XX wieku rozwój Łagowa uległ zahamowaniu. W roku 1909 została wybudowana linia kolejowa na trasie Toporów - Międzyrzecz. Mimo to perspektywy na gospodarczy rozwój miasteczka nie wzrosły. Łagów w 1932 roku stracił prawa miejskie. Właśnie w tych latach miejscowość staje się znanym letniskiem i kurortem, który z uwagi na swoje wartości zdrowotne znalazł szczególne uznanie u Berlińczyków. Do dnia dzisiejszego Łagów zachował ten charakter i służy licznym wczasowiczom z Polski i Europy i funkcjonuje jako bardzo znany ośrodek wczasowy, mniej już jako uzdrowisko. Staje się ulubionym miejscem spotkań artystów - plastyków, muzyków, filmowców. Po kilku latach zastoju ponownie zaczyna się rozwijać. Corocznie odbywa się przegląd filmowy "Lubuskie Lato Filmowe", wiosenne i jesienne "Plenery Malarskie ZPAP", "Biegi Uliczne Łagowskiego Lata", "Dni Łagowa" z "Latem w Euroregionie "Sprewa - Nysa -Bóbr", "Flamenco na Zamku" , "Malta off" i z roku na rok coraz więcej innych imprez rekreacyjnych i artystycznych. Na turystów czekają liczne miejsca noclegowe - od kwater prywatnych po czterogwiazdkowy hotel. Można podziwiać przyrodę na pieszych, rowerowych lub konnych wycieczkach, wypożyczyć łódź, kajak lub rower wodny, zwiedzać zabytki, odwiedzić izbę muzealną, wziąć udział w coraz liczniejszych imprezach rekreacyjnych i sportowych, wysłuchać koncertu na świeżym powietrzu, wziąć udział w turnieju rycerskim.

2005 © Copyright By 33mm design